بازرسی کالا

ليست شركت هاي مجاز بازرسي كننده كالای وارداتی- بروزرساني آذر ۹۶

بازرسی کالا
شرکتهای بازرسی مجاز بازرسی کالا

بر اساس بخش دوم از مجموعه مقررات ارزي  بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بشماره ۱۰۳۹/۶۰ مورخ ۱۴/۱۲/۹۰ با عنوان حمل و نقل كالا، بيمه و بازرسي؛ گواهي بازرسي كالا با توجه به نوع استاندارد كالا بايستي توسط شركت هاي بازرسي كننده مجاز در بخش واردات صادر گردد.

 انتخاب شركت بازرسي كننده و تغيير آن به عهده خريدار كالا مي باشد. نام شركت بازرسي كننده مجاز بايستي پس از دريافت “نامه پذيرش بازرسي قبل از حمل” صادره توسط شعبه يا نماينده شركت بازرسي در ايران ممهور به مهر و در سربرگ شركت بازرسي در شرايط اعتبار اسنادي درج گردد.

ليست شركت هاي بازرسي خارجي و ايراني تاييد صلاحيت شده در بخش بازرسي كالاهاي وارداتي و ليست شركتهاي بازرسي خارجي و ايراني تاييد صلاحيت شده در بخش بازرسي كالاهاي صادراتي مورخ آذر ۹۶ پيوست گرديده است.

لیست شركت هاي بازرسي تایید صلاحیت شده در امر بازرسي کالاهای وارداتي

همچنين آخرين ويرايش فهرست شركت هاي بازرسي كالا را مي توانيد در سايت سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به آدرس http://isiri.org مشاهده نماييد. براي دسترسي سريع اينجا را كليك نماييد.

لازم بذكر است كه انجام بازرسي مطابق با اعتبار اسنادي فقط با شركت بازرسي كننده اي مجاز است كه نام آن شركت در اعتبار اسنادي درج شده باشد. لذا شركت هاي بازرسي كننده بايستي به اين موضوع دقت داشته باشند كه نسبت به انجام بازرسي در غير از اين شرايط خودداري نمايند و يا از خريدار بخواهند پيش از انجام بازرسي نسبت به تغيير نام شركت بازرسي كننده در اعتبار اسنادي اقدام لازم بعمل آيد.

يكي ديگر از فايلهايي كه مي توان در سايت سازمان ملي استاندارد مشاهده نمود گزارش عملكرد شركتهاي بازرسي فني بخش صادرات واردات از سال ۱۳۸۲ مي باشد كه مشخص نيست اين گزارش تا چه حد كامل و درست مي باشد چنانچه گزارش بسياري از شركتها در آن درج نشده است و بعضي از شركتها نيز شكايات زيادي در گزارشات خود دارند. به هر حال اين نقد به سازمان ملي استاندارد وارد است كه چرا گزارش كامل تري ارائه ننموده است تا شركتهاي درخواست كننده بازرسي بتوانند با استفاده از اطلاعات آن در انتخاب شركتهاي بازرسي دقت بيشتري بعمل آورند.

از ديگر مسائلي كه ممكن است اتفاق بيافتد اين است كه شركتهاي درخواست كننده بازرسي بنا به دلايلي نياز به حذف بازرسي در مبدا داشته باشند كه با توجه به شرايطي كه در سايت سازمان ملي استاندارد آمده است اين تقاضا قابل قبول است. اين شرايط شامل موارد زير مي باشد:

الف- براي واردات كالاهايي كه داراي يكي از شرايط ذيل باشد،بازرسي در مبدأ اختياري بوده و وارد كنندگان آنها مي‌توانند مطابق فرم پيوست تقاضاي حذف بازرسي در مبدأ نمايند :

  •  واردات كالاهايي كه در مؤسسه ثبت و داراي گواهي نامه ثبت كالا(گواهي COR)باشند.
  • واردات مواد اوليه و حد واسط توليد توسط واحدهاي صنعتي
  • واردات كالاهاي زير دو هزار دلار

ب- واردات اقلام مشروحه ذيل بدليل غير قابل آزمون بودن و يا طولاني بودن آزمون در صورتيكه واجد هيچ يك از شرايط مندرج در بند الف نباشند،جهت تسهيل امور لازم است با روش بازرسي قبل از حمل و در مبدأ تأييد و آنگاه وارد كشور شوند و پرداخت وجه نيز منوط به ارائه گواهي بازرسي در مبدأ گردند :

      –          فهرست كالاهاي مشمول استاندارد اجباري غيرقابل آزمون و آزمون طولاني
–          فهرست كالاهاي مشمول مصوبه هيئت محترم وزيران

ج- وارد كننده كالا مجاز است،پس از هماهنگي با مؤسسه و اطمينان از واجد شرط بودن، مطابق فرم تقاضاي حذف بازرسي در مبدأ را به بانك عامل ارائه نمايد.

د-در صورتيكه وارد كننده اي بدون هماهنگي و عليرغم واجد شرط نبودن،تقاضاي حذف بازرسي در مبدأ را كرده باشد،كليه مسئوليت ها و هزينه هاي ناشي از عدم امكان آزمون و يا طولاني بودن آزمون را مي‌پذيرد.

هـ- در صورتيكه كالاي وارداتي قابل آزمون نباشد،نمونه كالا با هزينه وارد كننده جهت آزمون و ارزيابي انطباق به خارج از كشور ارسال مي‌گردد.

مطلب قبلیمطلب بعدی

1 Comment

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *