مباحث عمومی

MOP، MAOP، DP و MAWP – درک تفاوت این مفاهیم در کدهای مختلف برای جلوگیری از هزینه های غیر ضروری

کدها و استانداردهای مخازن تحت فشار و لوله کشیِ ASME منابع بسیار عالی برای نویسندگان کد در حوزه­ های قانون گذاری بین ­المللی که در حال توسعه کدهای ملی خود و برای مقامات ایمنی که در حال توسعه اقدامات نظارتی هستند، می­باشد. تمایل به سفارشی کردن این تلاش ممکن است پیچیدگی­های غیر ضروری که ناخواسته اصول بنیادین مهندسی را مبهم می­کند، ایجاد کند.

در توسعه کد کانادایی خط لوله، نویسندگان از مفهوم حداکثر فشار عملیاتی[۱] و یا MOP شبیه به MOP بحث شده در کدهای ASME برای خطوط لوله استفاده می­کنند. در حالیکه تعاریف کد ASME صریح و روشن هستند، MOP تعریف شده در کدهای کانادایی کمتر روشن است و به سردرگمی ناخواسته کاربران صنعت منجر شده است. بد فهمی اصطلاحات مکمل مورد استفاده در استانداردهای جانبیِ ASME منجر به پیچیدگی­های بیشتری گردیده است. استفاده از واژه­ ی، حداکثر فشار عملیاتی مجاز[۲]و یا MAOP در کدهای خطوط لوله­ ی ASME وضوح را هنگام ادغام این اصطلاح در کدهای بین المللی و اعمال نظارتی بیشتر کاهش می­دهد.

این مقاله به بررسی دقیق برخی از جنبه ­های کد خط لوله­ ی کانادا پرداخته و از طریق یک مطالعه موردیِ[۱] نمونه برخی از مشکلات به وجود آمده در فوق الذکر را نشان می­دهد. این مشکلات باعث کاهش غیر ضرور پارامترهای عملیاتیِ یک تجهیز و اعمال محدودیت­هایی عملیاتی شده است که کاملاً زیر ظرفیت واقعی آن بوده ­اند. یک توضیح روشن از اصول بنیادین مهندسی در کدها که در آن از یک فلسفه “طراحی بر اساس قوانین[۲]” استفاده شده است، به اپراتورها کمک خواهد کرد که محدوده­ های مناسبی برای هر دو بارگذاری­های استاتیک و دینامیک تنظیم کنند که ممکن است در کدهای خاصِ در نظر گرفته شده دیده نشود و به طور کلی توضیحی برای قانونگذاران و کاربران کد خواهد بود.

برای دریافت متن کامل مقاله کلیک نمایید.

مطلب قبلیمطلب بعدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *