مباحث عمومی

مديريت كيفيت در پروژه | PMBOK | ويرايش چهارم سال ۲۰۰۸

مديريت كيفيت در پروژه
مديريت كيفيت در پروژه
فصل هشتم از راهنماي پيكره دانش مديريت پروژه (PMBOK) به مديريت كيفيت پروژه اختصاص دارد كه شامل فرايندها و فعاليتهاي سازماني است كه سياست هاي كيفي، اهداف و مسئوليتهايش را بمنظور تامين نيازها و خواسته هاي پروژه مشخص نموده است.

فرايندهاي مديريت كيفيت در پروژه شامل برنامه ريزي كيفيت، اجراي تضمين كيفيت و اجراي كنترل كيفيت مي باشد كه در فصل هشتم از اين راهنما بطور مشروح توضيح داده شده است.

مطالعه اين بخش از راهنماي PMBOK به پرسنل و بازرسان كنترل كيفيت بخصوص مديران و نمايندگان كنترل كيفيت در پروژه ها توصيه مي شود.

از بخش پيوست آخرين ويرايش موجود اين راهنما را مي توانيد دانلود نماييد.

مطلب قبلیمطلب بعدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *