بازرسی جوش

دستور العمل آزمون مهارت جوشکار WPQ بر اساس استاندارد ASME Sec IX

در این مقاله خواهیم خواند :

آزمونهای تایید صلاحیت، تستهای مورد نیاز، محدوده  تایید صلاحیت قطر و ضخامت، ترکیب فرآیندهای جوشکاری در یک آزمونه، آزمون مجدد و تمدید صلاحیت، انقضاء صلاحیت جوشکار، متغیرهای فرآیند جوشکاری جوشکار، فرآیندهای خاص نظیر اتصال تیوب به تیوب شیت و یا آسترکاری

نویسنده : ابراهیم خیّر، مهندس ارشد بازرسی فنی شرکت نفت فلات قاره

 ۱-هدف

اين دستورالعمل به منظور اخذ آزمون مهارت جوشكاران توسط مهندس ابراهیم خیر تهيه گرديده و شامل روش اجرايي آزمون، تهيه آزمونه ها، معيارهاي پذيرش،  آزمون مجدد ، تمديد اعتبار و فرمت گزارش مربوطه  بر اساس استاندارد  ASME Sec IX 2010 مي باشد.

۲- دامنه كاربرد:

اين دستورالعمل حداقل الزامات جوشكار براي تضمين كيفيت جوش مطابق با WPS تاييد شده را ارائه داده و مسئوليت اجرايي آزمون مهارت جوشكار بر عهده سازنده/پيمانكار مربوطه مي باشد.

۳- وسايل مورد نياز جهت بازرسي :

۱٫ گيج هاي جوشكاري

۲٫ Clamp meter

۳٫ گچ ها حرارتي

۴٫ ترمومتر ليزري

۵٫ متال ماركر

۶٫ كورنومتر جهت اندازه گيري سرعت جوشكاري

۴- شرح عمليات

۴-۱٫ كليات QW-300

  • تاييد صلاحيت جوشكاران بر اساس متغيرهاي ضروري WPS تاييد شده بوده و اين متغيرهاي ضروري در جدول QW 350 آورده شده است. براي اپراتورهاي جوشكاري ليست متغيرهاي ضروري در جدول QW360 آورده شده است.
  • تاييد صلاحيت جوشكاران بر اساس راديوگرافي از آزمونه جوشكار و يا آزمونهاي خمشي آزمونه كه در Qw304 و QW-305 مطرح گرديده انجام مي شود.
  • در زمان تغيير كارفرماي سازنده / پیمانکار درصورتي  میتوان از همان WPQ قبلی بدون تایید صلاحیت مجدد استفاده نمود که شرایط زیر برقرار میباشد:

۱)     کارفرما مسئولیت WPQرا به عهده گيرد.

۲)      در WPQ نام کار فرمای جدید درج شود.

۳)      سیستم كنترل كيفيت QCو برنامه تضمين كيفيت  QAماخذ WPQ ها را به سازنده /پيمانكار منتج نمايد.

  • یک جوشکار میتواند به طور همزمان براي یک یا چند پیمانکار مورد تایید صلاحیت قرار گیرد. در این حالت WPSهای مشابه میبایست مورد بررسی قرار گیرد تا تمامی متغیرهای ضروری آنها (بجز دمای پیش گرم و PWHT)  یکسان باشد.
  • چند پیمانکار میتوانند بر روی یک WPS توافق نمایند مشروط به اینکه هر پیمانکار PQR مجزا برای هر WPSمورد استفاده در WPQ را داشته باشد و هر پیمانکار نيز مجزا  مسئولیت WPS را تقبل نماید.
  • مسئوليت حك مشخصات جوشكار و حك موقعيت و مختصات آزمونه ( به منظور جداسازي نمونه ها ) بر عهده پيمانكار مي باشد.
  • پس از بازرسي چشمي ، تهيه نمونه هاي آزمايشگاهي و اجراي آزمايشات بوسيله يك آزمايشگاه مستقل و يا انجام آزمون راديوگرافي نسبت به مهارت جوشكار و رد يا قبول بودن وي  تصميم گيري مي شود.
  • زمانی که جوشکار کارفرمای خود را تغییر میدهد سازمان بکار گیرنده جوشکار میبایست از روند تایید صلاحیت جوشکاربر اساس اخرین کارفرمای جوشکار (از لحاظ زمانی) بر اساس QW-322.1 اطمینان حاصل کند.
  • در زمان تجديد يا تمديد صلاحيت جوشكار

برای مشاهده ادامه مقاله کلیک نمایید.

مطلب قبلیمطلب بعدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *