بازرسی کالا

برگزاری دوره آموزشی بازرسی کالا

دوره بازرسی کالا
دوره بازرسی کالا
بازرسی کالا بعنوان یکی از انواع بازرسی هایی که بسیاری از شرکت های بازرسی دارای تاییدصلاحیت در این زمینه فعالیت می نمایند، بخصوص در بخش واردات کالا، دارای ابهاماتی است که با وجود تعدادی آیین نامه ها، بخشنامه ها و روش های اجرایی سازمان ملی استاندارد ایران هنوز نیاز به شفاف سازی بیشتری دارد.

 اخیرا دوره ای با عنوان آشنایی با اصول بازرسی کالا در سطح مدیران، کارشناسان بازرسی و بازرسان توسط مدیر سایت مرجع بازرسی فنی و کنترل کیفیت برگزار می شود. این دوره تاکنون در تعدادی از شرکت های بازرسی همچون شرکت بازرسی آب کرخه، شرکت بازرسی فنی و مهندسی زاگرس تطبیق کالا، شرکت بازرسی سنجش گستر دانا و آکادمی طوبی تاک برگزار شده است که از رضایت بالایی از طرف شرکت کنندگان برخوردار بوده است.

عناوین دوره بازرسی کالا بشرح زیر ارايه می شود که در صورت نیاز متقاضی می تواند با هماهنگی قبلی شامل سرفصل های استانداردی خاص کالاهای مورد بازرسی نیز باشد. شرکت در این دوره به تمام بازرسان در تمام سطوح پیشنهاد می شود.

۱- تعاریف، مفاهیم و واژگان بازرسی فنی

۲- تعاریف و واژگان استانداردها، مقررات و کدها

۳- طبقه بندي نهادهاي (شرکت های) بازرسی بر اساس میزان استقلال آنها

۴- مراحل بازرسی و انواع بازرسی هاي مرسوم (مقایسه و تفاوت های بازرسی کالا با سایر بازرسی ها)

۵- معرفی مراجع، الزامات و مقررات بازرسی كالا (داخلی و بین المللی)

۶- مجموعه مقررات ارزي بانك مركزي ایران- بخش دوم: حمل و نقل كالا، بیمه و بازرسی

۷- سازمان ملی استاندارد ایران: روش هاي اجرایی ارزیابی انطباق كالاي وارداتی

۸- سازمان ملی استاندارد ایران: آیین كار بازرسی قبل از حمل (ISIRI 8509)

۹- آشنایی با استاندارد ISO/IEC 17020

۱۰- برنامه ریزي و طرح ریزي بازرسی (ANSI/ASQC Guide E2)

۱۱- آشنایی با انواع مدارک بازرسی ISO 10474 و EN-10204

۱۲- محتواي گزارش بازرسی

۱۳- قرارداد یا سفارش بازرسی و محتواي آن

۱۴- لیست شركت هاي بازرسی تاییدصلاحیت شده در امر بازرسی كالاهاي وارداتی

۱۵- مقررات بازرسی پیش از حمل فدراسیون بین المللی بازرسی IFIA

 ۱۶- آشنایی با انواع مدارک بازرسی کالا 

۱۷- نمونه چك لیست های بازرسی کالا

۱۸- مراحل تایید مدارک خرید کالاهای پروژه ای (مدارک مهندسی ، خرید و بازرسی)

۱۹- بازرسی موثر Effective Inspection

۲۰- مقاله اصول بازرسی كالا

۲۱- جلسه پیش بازرسی (PIM) و نکات اصلی آن

۲۲- فرم درخواست بازرسی – فرم عدم انطباق – فرم مجوز ترخیص

۲۳- آشنایی با مدارک و اسناد خرید (سفارش خرید، درخواست مواد، نقشه ها و مشخصات فنی و …)

۲۴- بررسی مدارک خرید

۲۵- آشنایی با اندازه گیري، تلرانس ها و تجهیزات اندازه گیري و بازرسی

۲۶- الزامات كالیبراسیون

۲۷- معرفی روشهاي و متدهاي معمول بازرسی فنی (بازرسی ظاهري، ابعادي)

۲۸- معرفی آزمون هاي مخرب و غیرمخرب و استانداردهاي مربوطه (اصول و كاربرد)

۲۹- آشنایی با فرایندهاي ساخت (جوشکاري، ماشین كاري، فرمینگ، رولینگ و…)

۳۱- آشنایی با مواد (مواد فولادي و غیر فولادي) و استانداردهاي مربوطه

۳۱- آشنایی با انواع تجهیزات معمول در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و استانداردهاي مرتبط

۳۲- اصول گزارش نویسی بازرسی فنی

۳۳- گزارش عدم انطباق و اقدام اصلاحی

۳۴- آشنایی با الزامات صدور گواهینامه بازرسی

۳۵- نحوه تهیه چك لیست هاي بازرسی

۳۶- اصول اخلاق حرفه اي در بازرسی

مطلب قبلیمطلب بعدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *