بازرسی کالا

آئين نامه تاييدصلاحيت شركت هاي بازرسي كننده | بازرسي كالاهاي وارداتي و صادراتي

آئين نامه تاييدصلاحيت شركت هاي بازرسي كننده كالا
آئين نامه تاييدصلاحيت شركت هاي بازرسي كننده كالا
بسياري از شركت هاي بازرسي فعال در زمينه بازرسي پروژه هاي صنعتي علاقمند به ورود در حوزه بازرسي كالاي وارداتي (يا صادراتي) مي باشند. بعضي از اين شركت هاي بازرسي بيشتر به خاطر افزايش درآمدهاي حاصل از بازرسي كالا و بعضي ديگر نيز بيشتر تمايل به افزايش اعتبار و به نوعي تاييدصلاحيت هايشان هستند.

مطابق آئين نامه سازمان ملي استاندارد ايران مورخ ۰۶/۱۰/۸۹، (كه در پيوست آورده شده است)، شركت هاي بازرسي كننده داخلي و خارجي در زمينه بازرسي كالاي وارداتي و صادراتي بايستي مورد ارزيابي و تاييدصلاحيت قرار گيرند. همچنين در اين آئين نامه الزاماتي در رابطه با ضوابط بازرسي كالا آورده شده است كه رعايت مفاد آن از طرف شركت هاي بازرسي كننده و خريدار الزامي مي باشد. 

فرايند تاييدصلاحيت شركت هاي بازرسي كننده داخلي (ايراني) و خارجي توسط دبيرخانه و هيات ارزياب سازمان ملي استاندارد ايران مطابق فايل (فلوچارت) پيوست آورده شده است. شركت هاي بازرسي قبل از ارائه مدارك به دبيرخانه سازمان لازم است چك ليستي بشرح زير تهيه نمايند و شرايط تاييدصلاحيت را مورد بررسي داخلي خود قرار دهند تا فرايند تاييدصلاحيت آنها با سرعت و سهولت انجام شود.

۱- استقلال شركت بازرسي و مديران آن از منابع تجاري مرتبط با طراحي، ساخت، تامين، نصب، استفاده و نگهداري اقلام موردبازرسي

۱-۲ اظهار و ارائه مدارك دال بر دامنه فعاليت بازرسي و حوزه جغرافيايي بازرسي

دامنه فعاليت بازرسي براي كالاهاي وارداتي، صادراتي و داخلي به صورت زير تقسيم بندي مي شود:

گروه ۱-مواد غذايي، محصولات كشاورزي و روغن هاي گياهي

گروه ۲-نفت و مواد نفتي و پتروشيمي

گروه ۳-مواد معدني

گروه ۴-كالاهاي مصرفي

گروه ۵-كالاهاي صنعتي

حوزه جغرافيايي بازرسي براي كالاهاي وارداتي نيز شامل ۵ گروه بشرح زير مي شود:

گروه ۱- آسيا و اقيانوسيه

گروه ۲- روسيه و كشورهاي استقلال يافته

گروه ۳-اروپا

گروه ۴- آمريكاي شمالي و جنوبي و كانادا

گروه ۵- خاورميانه و آفريقا

۲-۲ ارائه گواهينامه تاييدصلاحيت IRAN-ISO 17020 ، بر اساس شركت بازرسي نوع “الف”

۳- ارائه مدارك و اسناد ثبتي و حقوقي معتبر (براي شعب داخلي شركت هاي بازرسي خارجي )

۴- ارائه تضمين بانكي حسن انجام كار (حداكثر ظرف ۲ ماه پس از تاييدصلاحيت)

۵- ارزيابي شركت بازرسي توسط هيات ارزياب بر اساس ضوابط آيين نامه مذكور

شركت هاي بازرسي كننده ايراني كالاهاي وارداتي و صادراتي براي تاييد صلاحيت يا تمديد پروانه حداقل ۶۵ امتياز از ۱۰۰ امتياز را بايستي كسب نمايند. براي تاييدصلاحيت شركت هاي بازرسي كننده خارجي كسب حداقل ۷۵ امتياز الزامي است.

مطابق جدول شماره ۱ و ۲ اين آئين نامه، ارزيابي شركت هاي بازرسي كننده ايراني و خارجي انجام مي شود.

عواملي كه در ارزيابي تاييدصلاحيت موثر مي باشند عبارتند از:

۱- تعداد شعب رسمي شركت بازرسي كننده

۲- تعداد دفاتر رسمي نمايندگي

۳- تعداد بازرسين و كارشناسان متخصص تمام وقت

۴- تعداد آزمايشگاه اكروديته تحت مالكيت

۵- مجموع دارايي ها

۶- مبلغ بيمه نامه مسئوليت براي فعاليت هاي بازرسي

۷- متوسط درآمد ناخالص سه سال گذشته حاصل از فعاليت هاي بازرسي

۸- دارا بودن پروانه بازرسي فني، داخلي و صادرات از سازمان استاندارد يا نظام تاييدصلاحيت ايران

۹- عضويت در مجامع حرفه اي بين المللي ذيربط

۱۰- داشتن امكانات و سوابق موثر تحقيقاتي و آموزشي

۱۱- نظريه هيات ارزياب

۱۲- عضويت در جامعه مميزي و بازرسي

مدت اعتبار پروانه تاييدصلاحيت يكسال است.

همچنين در اين آئين نامه وظايف و مسئوليتهايي براي شركت هاي بازرسي كننده در قبال سازمان بشرح زير آورده شده است:

– ارائه گزارش آماري عمليات بازرسي انجام شده و نتايج حاصله (هر سه ماه)

– اعلام كتبي مراتب به دبيرخانه هيات ارزياب يك ماه قبل از تاريخ انقضاي اعتبار پروانه تاييدصلاحيت

علاقمندان بمنظور پرسش و پاسخ در زمينه تاييدصلاحيت شركت هاي بازرسي فني در زمينه بازرسي كالا مي توانند به تالار گفتگوي بازرسي – فروم كالا مراجعه نمايند.

مطلب قبلیمطلب بعدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *