تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.

Back شما اینجا هستید: خانه آموزش اصول بازرسی کالا مقررات ارزي بانك مركزي براي بازرسي كالا

مقررات ارزي بانك مركزي براي بازرسي كالا

 بخش دوم از مجموعه مقررات ارزي با عنوان "حمل و نقل كالا، بيمه و بازرسي" توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه آخرين ويرايش آن در تاريخ 14/12/90 منتشر شده است در برگيرنده مقررات ارائه گواهي بازرسي در خصوص كليه كالاهاي وارداتي در قسمت سوم از اين بخش مي باشد.

خواندن اين مجموعه (بخصوص قسمت سوم از بخش دوم) براي مديران پروژه، هماهنگ كنندگان بازرسي و بازرسان كالاي شركت هاي بازرسي فني شخص ثالث و خريداران و فروشندگان كالاهاي وارداتي ضروري مي باشد.
قسمت سوم: مقررات ارائه گواهي بازرسي درخصوص کليه کالاهاي وارداتي
1- درمورد تمامي كالاهاي وارداتي ارائه گواهي بازرسي با توجه به نوع استاندارد کالا الزامي بوده و بايستي مطابق متن گواهي بازرسي مورد قبول (پيوست هاي شماره ۲و ۳) و توسط شركتهاي بازرسي كننده مجاز (پيوست هاي شماره ۹ و ۱۰ ) صادر گردد.

تبصره: طبق توافق بعمل آمده با سازمان ملي استاندارد ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت ، تعيين و درج تعرفه كالا هاي ثبت سفارش شده، نوع استاندارد و ساير شرايط موردنظر سازمان ملي استاندارد در پروفرما و اوراق ثبت سفارش، بعهده واردكننده و كنترل آن بعهده وزارت صنعت، معدن و تجار ت مي باشد. بانكها صرفًا مهر ثبت سفارش وزارتخانه مذکور را كنترل نموده و مسئوليتي نسبت به كنترل تعرفه كالاي موضوع ثبت سفارش نداشته و برمبناي استاندارد درج شده موردتاييد وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام خواهندنمود.

2- درصورتيكه واردكننده مطابق متن پيوست شماره ۴ تقاضاي حذف بازرسي كالا درمبدأ را به تاييد سازمان ملي استاندارد ايران بر ساند، مجاز است با ارائه فرم مذكور به آن بانك شرط بازرسي در مبدأ را حذف نمايد.

تبصره ۱ : درخصوص نرخهاي شناور و صادراتي، حذف ارائه گواهي بازرسي صرفًا ازسوي دستگاهها و سازمانهاي دولتي و با تكميل فرم پيوست شماره ۵ توسط بالاترين مقام و يا با امضاي مجازديگري كه ازسوي ايشان معرفي شده است امكانپذير ميباشد.

تبصره ۲: در مورد کالاهاي ”غيرقابل آزمون “ و ”با مدت آزمون طولاني “ (پيوست شماره ۷) درج شرط بازرسي در مبدأ الزامي بوده و حذف آن امکا نپذير نميباشد.

تبصره ۳: درصورت درج شرط ارايه گواهي بازرسي در شرايط اعتبار حذف ارايه گواهي بازرسي از شرايط اعتبار اسنادي امکان پذير نميباشد. 

3- ارائه اصل گواهي بازرسي كالا كه توسط شركت بازرسي مجاز صادرشده، به همراه ساير اسناد تجاري به بانك كارگزار براي معامله اسناد الزامي ميباشد.

4- انتخاب شركت بازرسي كننده و تغيير آن به عهده خريدار كالا ميباشد، تاييد گواهي بازرسي صادره ازسوي شركتهاي بازرسي مجازخارجي توسط اتاق بازرگاني محل صدور و يا طبق بند 12 از قسمت الف بخش اول مجموعه مقررات ارزي الزامي مي باشد.
تبصره: نام شرکت بازرسي کننده مجاز بايستي پس از دريافت ”نامه پذيرش بازرسي قبل از حمل “ صادره توسط شعبه يا نماينده شرکت بازرسي در ايران مطابق پيوست شماره ۶ ممهور به مهر و در سربرگ شرکت بازرسي در شرايط اعتباراسنادي درج گردد.

5- شركت بازرسي درانتخاب روش بازرسي و محل شروع بازرسي (كمي وكيفي و بسته بندي ) باتوجه به نوع كالاي موردنظر مختار است لكن انجام بازرسي بايستي به نظارت برعمليات بارگيري كالا و ياتحويل كالا به متصدي حمل (درخصوص هوائي و را هآهن ) خاتمه يافته و صراحتًا در گواهي بازرسي قيد نمايد كه كالاي بازرسي شده همان كالاي بارگيري و تحويل شده مي باشد و با شرايط اعتبار اسنادي و اصلاحيه هاي بعدي آن و درمورد ثبت سفارش برات وصولي اسنادي با پروفرما و ساير اسناد وصولي اسنادي مطابقت دارد.
 
6- باتوجه به اهميت دريافت كامل اطلاعات و مشخصات كالاهاي مورد بازرسي توسط شركتهاي بازرسي لازمست پس از گشايش اعتباراسنادي/ثبت سفارش برات وصولي اسنادي طبق فرم (پيوست شماره ۸) كتبًا به واردكنند ه ابلاغ گردد تامشخصات و اطلاعا ت كامل كالاي مورد سفارش به نمايندگي شركت بازرسي مجاز تعيين شده درايران را ارائه نمايد رونوشت ابلاغ نيز مي بايستي توسط بانك بمنظور اطلاع و پيگيري براي نمايندگي شركت بازرسي درايران ارسال گردد.

7- كليه گواهي هاي بازرسي صادره توسط شركتهاي بازرسي ويانمايندگان مجاز آنها فق ط بانام و كاغذ مارك دار شركت اصلي كه نام آن درشرايط اعتباراسنادي قيدگرديده است ، قابل قبول مي باشد.

8- سفارش انجام کار بازرسي و پرداخت هزينه بازرسي مي تواند برعهده خريدار يا فروشنده كالا باشد، درصورتيكه اين هزينه بعهده فروشنده باشد، بايد مراتب صراحتًا توسط فروشنده درپروفرما يا قرارداد فروش تقبل شده باشد.
تبصره : درموارديكه هزينه بازرسي برعهده خريدار است، درج شرط پرداخت هزينه بازرسي توسط واردكننده درشرايط اعتبار و يا انتقال هزينه بازرسي پس از ط ي مراحل ثبت سفارش و درقبال ارائه اصل صورتحساب هزينه بازرسي صادره توسط مؤسسه بازرسي كننده كه به تاييد اطاق بازرگاني محل صدور رسيده باشد (درمورد شركتهاي بازرسي ايراني نيازي به تاييد اطاق بازرگاني ندارد) دروجه مؤسسه بازرسي كننده بلامانع مي باشد.

9- گشايش اعتبار تنخواه بازرسي جهت پرداخت هزينه بازرسي و افزايش آن بلامانع است. پرداخت وجه درمقابل صورتحساب انجام بازرسي خواهدبود.

10- چنانچه حمل كالاي موضوع اعتبار اسنادي/ثبت سفارش برات وصولي اسنادي به دفعات مجاز باشد ارائه گواهي بازرسي جداگانه براي هرمحموله كه (PARTIAL SHIPMENT) فقط ازطرف همان شركت بازرسي تعيين شده صادر گرديده باشد الزامي است و آن بانك بايستي ازقبول گواهي بازرسي كلي خودداري نمايند.

11- درصورتيكه محمولات يك اعتباراسنادي/ثبت سفارش برات وصولي از كشورهاي مختلف حمل گردد انتخاب شركتهاي بازرسي متعدد (براي هر كشور يك شركت بازرسي) بلامانع است.

12- درصورت مشاهده هرگونه نارسائي و تخلف شركتهاي بازرسي لازم است مراتب را سريعًا به اين اداره بصورت مشروح منعكس نمايند.
Author: Rezazadeh

Attachments:
Download this file (A2-A3-Inspection certificate statement.pdf)A2-A3[A2-A3]108 kB144 Downloads
Download this file (A4-A5-request for inspection deletion.pdf)A4-A5[A4-A5]153 kB122 Downloads
Download this file (A6-PSI accept letter.pdf)A6[A6]136 kB145 Downloads
Download this file (A8.pdf)A8[A8]113 kB134 Downloads
Download this file (A9-A10-Authorized-TPI-Co.pdf)A9-A10[A9-A10]271 kB165 Downloads